Skip to main content.

Karttapalvelun käyttöohje

Tampereen karttapalvelu on palvelu, jossa voi tarkastella usean eri organisaation tuottamia kartta- ja paikkatietoaineistoja. Voit koota karttatasoista oman karttanäkymäsi ja tarkastella karttoja joko erikseen tai läpinäkyvinä päällekkäin.

 Kuva: Karttaikkuna koostuu karttanäkymästä sekä perustoiminnoista, valikoista ja työkaluista.
Kuva: Karttapalvelu koostuu karttanäkymästä sekä perustoiminnoista, valikoista ja työkaluista.

Tämä ohje opastaa sinua karttapalvelun käytössä.

Sisällysluettelo

Perustoiminnot

Työkalut

Valikot

 • Haku: Hae kohteita Paikkahaun avulla ja paikkatietoaineistoja Metatietohaun avulla.
 • Karttatasot: Valitse karttanäkymään haluamasi karttatasot.
 • Valitut tasot: Tarkista, mitkä karttatasot ovat valittuina ja säädä niiden asetuksia. Valittujen tasojen kautta pääset myös tarkastelemaan kohdetietoja.
 • Karttaselitteet: Näytä valittujen karttatasojen selitteet.
 • Karttajulkaisu: Julkaise kartta omalla verkkosivullasi. Toiminto vaati kirjautumisen. Toiminnosta on oma käyttöohjeensa karttapalvelussa.
 • Omat tiedot: Hae tallentamasi kartat yms. ja tarkista omat käyttäjätietosi.

Perustoiminnot

Kirjautuminen

Kirjautuminen Karttapalveluun onnistuu vain Tampereen sisäverkosta SAML-tunnistautumisen kautta tai ulkopuolisille käyttäjille sopimuksellisesti Extranet-tunnuksilla.

Karttanäkymän muuttaminen

Karttapalvelussa voit siirtää karttanäkymää, palata oletusnäkymään tai muuttaa kartan mittakaavaa.

Kartan siirtäminen

Kuva: Karttanäkymän siirtäminen.

Siirtämällä karttaa voit vaihtaa karttanäkymää. Kartan siirtämiseen on useita tapoja:

 • Käytä ”käsi”-työkalua ja raahaa karttaa hiirellä. Raahaaminen toimii useimmiten, vaikka jokin työkalu olisi valittuina.
  Myös hiiren rullaa pohjamassa pitämällä voi raahata karttaa.
 • Klikkaa panorointinuolia karttapalvelun oikeassa yläkulmassa.
 • Käytä näppäimistön nuolinäppäimiä.

Kartan keskipisteen koordinaatit ja käytössä oleva koordinaattijärjestelmä näkyvät mittakaavasäätimen alapuolella.

Paluu oletusnäkymään

Kuva: Oletusnäkymään siirtyminen.

Oletusnäkymä on Karttapalvelussa ensimmäisellä kerralla avautuva näkymä, jossa näkyy kantakaupunki. Voit siirtyä oletusnäkymään  panorointinuolten keskellä olevalla painikkeella tai vastaavalla työkalulla.

Mittakaavan valinta

Kuva: Mittakaavan vaihtaminen.

Voit muuttaa karttanäkymän mittakaavaa seuraavasti:

 • Käytä hiiren rullaa
 • Säädä mittakaava mittakaavasäätimellä siirtämällä hiirellä säätimessä näkyvää ympyrää tai käyttämällä säätimen (+)- ja (-)-näppäimiä.
 • Käytä näppäimistön (+)- ja (-)-näppäimiä.
 • Lähennä karttaa ”suurennuslasi”-työkalulla tai kaksoisklikkaamalla karttaa.

Mittakaavajana näkyy kartan vasemmassa alakulmassa.

Kaikki karttatasot eivät ole näkyvissä kaikilla mittakaavatasoilla. Valitut tasot -valikon kautta voit siirtyä helposti mittakaavatasolle, jossa kyseinen karttataso näkyy.

Taustakartan valinta

Karttapalvelun taustakartaksi on valittavissa anonyymikäyttäjällä neljäeri karttatasoa: Opaskartta, Ilmakuva (2011), Kantakartta tai Virastokartta.  Kaikki taustakartat ovat Tampereen kaupungin tuottamia.

Kuva: Taustakartta valitaan karttapalvelun alareunasta klikkaamalla karttatason nimeä.

Työkalut

Siirtyminen eri näkymien välillä

Kuva: Karttanäkymien välillä siirtymiseen käytettävät työkalut.

Siirry oletusnäkymään: Oletusnäkymä on karttapalvelussa ensimmäisellä kerralla avautuva näkymä, jossa näkyy kantakaupunki.

Siirry edelliseen karttanäkymään: Siirry selaushistoriassa taaksepäin edelliseen karttanäkymään.

Siirry seuraavaan karttanäkymään: Siirry selaushistoriassa eteenpäin seuraavaan karttanäkymään.

Karttanäkymän muuttaminen

Kuva: Karttanäkymän muuttamiseen käytettävät työkalut.

Voit muuttaa karttanäkymää  lähentämällä tai loitontamalla karttaa tai siirtämällä karttaa haluamaasi suuntaan.

Lähennä karttaa: Piirrä alue, jolle haluat rajata karttanäkymän, tai kaksoisklikkaa karttaa, jolloin kartta zoomaa kyseiseen pisteeseen.

Siirrä karttaa hiirellä raahaamalla: Siirrä karttanäkymää raahaamalla sitä hiirellä haluamaasi suuntaan. Voit siirtää karttaa myös näppäimistön nuolipainikkeilla.

Mittaaminen

Kuva: Etäisyyden ja alueen mittaamiseen käytettävät työkalut.

Voit mitata pisteiden välisen etäisyyden tai alueen pinta-alan. Mitattava kohde määritellään piirtämällä se kartalle. Kohde voi koostua myös useammista viivoista tai alueista, jolloin kartalle piirrettyjen kohteiden mitat lasketaan yhteen. Kirjautunut käyttäjä voi myös tallentaa piirtämänsä kohteet.

Mittaa pisteiden välinen etäisyys: Klikkaa karttaa alkupisteessä ja viivan taitepisteissä. Piirrettyäsi koko reitin kaksoisklikkaa päätepistettä, jolloin mittaus päättyy

Mittaa alueen pinta-ala: Klikkaa karttaa alkupisteessä ja alueen reunaviivan taitepisteissä. Piirrettyäsi koko alueen kaksoisklikkaa taitepistettä, jolloin mittaus päättyy.

Tallennus ja tulostus

Kuva: Karttanäkymän tulostamiseen ja tallennukseen käytettävät työkalut.

Karttanäkymiä on myös mahdollista tallentaa ja tulostaa.

Tallenna näkymä: Kirjautunut käyttäjä voi tallentaa karttanäkymän omiin tietoihinsa ja avata tallentamansa näkymän uudelleen myöhemmin.

Tulosta: Voit tulostaa karttanäkymän PNG- tai PDF-tiedostoon. Tulosteen koko voi olla A4 vai A3 (pysty tai vaaka). Lisäksi voit antaa tulosteelle otsikon ja päättää, näytetäänkö tulosteessa logo, mittakaava ja/tai päivämäärä. Esikatselukuvasta näet tulosteella näkyvän alueen. Esikatselukuvassa näytetään ainoastaan taustakartta, ei muita karttatasoja.

Linkki näkymään

Kuva: Karttamerkinnän ja linkin tekemiseen käytettävät työkalut.

Voit lähettää linkin haluamaasi karttanäkymään, ja halutessasi merkitä siihen pistemäisen kohteen (karttamerkintä).

Karttamerkinnän avulla voit merkitä haluamasi sijainnin kartalle. Merkitse piste klikkaamalla karttaa. Voit valita symbolin, jolla piste esitetään.  Anna lisäksi symbolin koko ja väri sekä teksti, joka näytetään kartalla symbolin vieressä. Jos haluat tallentaa kohteen, ks. omien kohteiden lisääminen.

Linkin tekeminen tapahtuu linkki-työkalulla. Valitse linkkiteksti ja kopioi se ”CTRL-C”-näppäinyhdistelmällä leikepöydälle. Sen jälkeen voit liittää karttalinkin esimerkiksi sähköpostiin.

Kohteiden valinta