Skip to main content.

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät

Tasokoordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN ja korkeusjärjestelmä on N2000. Tampereen kaupunki otti uudet koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät käyttöön 28.2.2011.

Tasokoordinaattijärjestelmän projektiot

Tasokoordinaattijärjestelmään liittyvät projektiot, joiden avulla maantieteelliset koordinaatit (pituus- ja leveysasteet) voidaan esittää tasolla suorakulmaisina XY/NE-koordinaatteina.

Tampereen alueen karttaprojektio on ETRS-GK24 (EPSG 3878). Yhteensopivuuden ja laadun parantamiseksi julkaisemme aineistoja myös käyttäen toista valtakunnallisesti yhteensopivaa projektiota ETRS-TM35FIN (EPSG 3067).

Sekä ETRS-GK24 että TM35-FIN karttaprojektioiden origon sijainti, mittakaava ja koordinaattiakselien suunnat poikkeavat Tampereen vanhasta koordinaattijärjestelmästä.

Korkeusjärjestelmä

Tarve korkeusjärjestelmän uusimiselle johtuu pääosin jääkauden jälkeisesti maanpinnan kohoamisesta, joka paitsi suurentaa paikallisia korkeusarvoja, myös muuttaa isolla alueella korkeussuhteita. Tämän vuoksi maanpinnan kohoaminen on Teiskon alueella voimakkaampaa kuin esimerkiksi Hervannan alueella.

Korkeuden lähtötaso määritellään N2000 järjestelmässä Hollannissa olevan kiintopisteen mukaan, josta korkeus on johdettu Suomeen. Korkeuden lähtötaso yhtyy vanhaan nousuveden huipputasoon Hollannissa.

 

Muunnokset

Tasomuunnos

Tasomuunnos Tampereen vanhasta koordinaattijärjestelmästä uuteen tasoprojektioon tehtiin suurimmalle osalle aineistoa hilamuunnoksella. Hilamuunnoksen käyttö vaati erityisen sovellusohjelman käyttämistä. Hilamuunnosta käytettiin myös korkeusmuunnoksessa.

Tasomuunnos tehtiin lopuille aineistoille affiinisella muunnoksella. Affiiniselle muunnokselle löytyy tuki tavanomaisista paikkatietosovelluksista. Affiiniset muunnoksen on määritelty hilamuunnosta vastaavalla pisteaineistolla, muunnoksella ei voida kuitenkaan muuntaa korkeutta. Affiinisen muunnoksen tarkkuus on ainoastaan hieman hilamuunnosta heikompi.

Hilamuunnos tasossa, lisätietoja toteutetusta hilamuunnoksesta (pdf, 246 kt)

Affiiniset muunnosparametrit, Tampere > ETRS-GK24 > Tampere (pdf, 76 kt)

Korkeusmuunnos

Tampereen kaupungin alueella tarvittava korkeusmuunnos (Tampere > N2000) vaihtelee välillä +0.530 – +0.550 metriä.

Tampereen korkeuskorjausmalli 2010, TAMPERE > N2000, esimerkki korkeuskorjausmallista (pdf, 198 kt)

Korkeuskorjauksen varsin vähäisen vaihtelun vuoksi päädyttiin käytännössä käyttämään kahta eri korjausta Tampereen kaupungin alueella.

Tampereen korkeuskorjausalueet ja korjaukset 2010, TAMPERE > N2000, esimerkki käytännössä sovellettavista korkeuskorjauksista (pdf, 177 kt).

 

Keskustorin suihkukaivo
Tasokoordinaatit E N
ETRS-GK24 24487221,30 6821015,77
ETRS-TM35FIN 327565,58 6822550,01
Tampere 87399,52 21157,60
Maantieteelliset koordinaatit
aa mm ss,ss 23 45 36,22 61 29 52,96
aa mm,mm 23 45,60 61 29,88
aa,aaaaa 23,7601 61,498

 

 

 

 

 

 

Keskustorin maanpintakorkeus
N2000 89,86
Tampere 89,33
  • Tampereen kaupunki logo
  • Open Data logo
  • Oskari logo
  • Apps 4 Pirkanmaa logo