Skip to main content.

Vanhat Tampereen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät

Vanha tasokoordinaattijärjestelmä
Tampereen kaupungin alueella oli käytössä on ns. Tampereen koordinaattijärjestelmä (=Tre). Tampereen koordinaattijärjestelmän tarkka syntyhistoria ei ole tiedossa.

1970-luvulla silloinen Maanmittaushallitus loi kuitenkin koko maan kattavan koordinaattijärjestelmän, joka laskettiin käyttämällä hyväksi kolmioverkon kulma- ja etäisyyshavaintoja, aikaisemmin käytettyjen pelkkien kulmahavaintojen lisäksi.

Kansallista koordinaattijärjestelmää kutsutiin kartastokoordinaattijärjestelmäksi (=KKJ) KKJ:ssä koko Suomi on jaettu neljään kolmen pituusasteen levyiseen kaistaan, jotka vastaavat pituusasteita 21, 24, 27 ja 30. KKJ:ssä näille kaistoille on annettu numerot: 1, 2, 3 ja 4, jotka asetetaan täyspitkissä koordinaateissa y-koordinaatit eteen.

Tampereen järjestelmän ja KKJ2:n (=KKJ 2. kaista) välille määriteltiin vuonna 2002 ns. kaksiulotteinenmuunnos, jolla voitiin siirtyä Tre- ja KKJ2-järjestelmien välillä kumpaankin suuntaan. Muunnos perustuu origon siirtoon, koordinaattiakselien kiertoon sekä mittakaavan muuttamiseen.

Vanha korkeusjärjestelmä

Korkeusjärjestelmät perustuvat maanlaajuisiin tarkkavaaituksiin, joiden perusteella syntyivät korkeusjärjestelmät NN, N43, N60. Kaikki järjestelmät perustuvat Helsingin keskivedenpintaa kyseisinä järjestelmien nimien mukaisina vuosina.

Tampereen kaupungin korkeusjärjestelmänä oli säilytetty aikanaan käyttöönotettu korkeustaso, joka oli noin NN-järjestelmän mukainen.

Muunnokset

Tasomuunnos
Tasomuunnos suoritetaan 4-parametrisena Helmert muunnoksena.

TRE > KKJ2

painopiste 30494.751 92054.943

X KKJ = A * X_tre + B * Y_tre + C
Y KKJ = A * Y_tre – B * X_tre + D

A = 0.999981948955764
B = -0.000001175647615
C = 6799999.6804647880
D = 2400001.8886595580

Näillä arvoilla muunnoksen pistevirheen keskiarvo oli 2.9 mm

KKJ2 > TRE

painopiste 6830493.772 2492055.205

X Tre = A * X_kkj + B * Y_kkj + C
Y Tre = A * Y_kkj – B * X_kkj + D

A = 1.000018051356502
B = 0.000001175695219
C = -6800125.251351211
D = -2400037.217215765

Näillä parametreilla päästään muunnetuista KKJ-koordinaateista takaisin Tampereen järjestelmään.

Koordinaattimuunnokset Tampere-järjestelmästä muihin järjestelmiin:

Koordinaattimuunnokset

Korkeusmuunnos
Muunnos korkeusjärjestelmien välillä voidaan suorittaa yksinkertaisesti seuraavasti:

NTre ~ NN

NTre = N43 – 114 mm

NTre = N60 – 220 mm.

  • Tampereen kaupunki logo
  • Open Data logo
  • Oskari logo
  • Apps 4 Pirkanmaa logo